zaterdag 19 juli 2014

Notitie #121

In De Da Vinci Code speelt een seksritueel een belangrijke rol. Brown laat zijn hoofdpersonage op een gegeven moment zeggen dat het ritueel niets met seks te maken heeft. Nou ja, denk ik dan. Behalve dan dat minimaal twee personen seks met elkaar hebben. En het heet niet voor de grap een ‘seksritueel‘.

In de opvatting van Brown, of het publiek dat hij met die opmerking in gedachten moet hebben gehad, is seks per definitie iets dat men voor de voortplanting doet, en voor zover daar genot bij komt kijken, deelt men dat bij voorkeur met één vaste partner.

Het ritueel dat in De Da Vinci Code wordt beschreven, verschilt niet zoveel van de rituelen zoals bijvoorbeeld Aleister Crowley die uitvoerde. Het ritueel heeft tot doel een zodanige staat van extase te bereiken dat contact wordt gemaakt het ‘goddelijke’. Hetgeen dat ‘goddelijke’ is verschilt, al naar gelang de context waarin het ritueel wordt uitgevoerd verschilt. Maar vastgesteld kan worden dat het seksritueel de seksuele sensatie tot in het extreme doorvoert om haar doel te bereiken. En dus dat de kiem van het goddelijke al in de seksuele daad aanwezig is - ook in de meer alledaagse seks.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten